• puno
 • integrity

Integrity Selling®

Integrity Selling® jest kompleksowym programem szkoleń sprzedażowych, wywierającym pozytywny wpływ na pracowników sprzedaży, wspierającym zmianę zachowań.

Wiodącą koncepcję Integrity Selling® idealnie wyraża twórca systemu, Ron Willingham, który tak pisze w publikacji Integrity Selling® for the 21st Century: „Sukces sprzedaży to częściej kwestia tego, kim jesteśmy, a nie tego, co wiemy. Wiedza jest niezbędna, jednak trwały sukces odnoszą osoby kierujące się w życiu mocnymi wartościami i zasadami etycznymi”.

Oparty na wartościach i etyce system Integrity Selling® składa się z szeregu unikalnych rozwiązań. Należą do nich między innymi:

 • system sprzedaży zorientowany na potrzeby klienta;
 • identyfikowanie różnych Stylów Zachowań klienta;
 • system spotkań uzupełniających, prowadzonych przez 8 tygodni po zakończeniu seminarium i utrwalających nabytą wiedzę;
 • dynamiczne i interaktywne metody nauki, które oddziaływają na postawy, przekonania i umiejętności;
 • coaching dla menedżerów.

Szkolenia prowadzone w oparciu o te rozwiązania przynoszą wymierne korzyści, wśród których wymienić można przede wszystkim:

 • stałą, wysoką sprzedaż;
 • zwiększone zadowolenie z pracy własnej;
 • większą lojalność klientów;
 • zmniejszenie oporów sprzedawców dotyczących prowadzenia rozmów handlowych;
 • łatwość ustalania jasnych celów;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości sprzedawców.

Podstawowe wartości i zasady Integrity Selling® to głębokie przekonanie, że proces sprzedaży jest tak naprawdę wzajemną wymianą wartości. Sprzedaż powinna być poprzedzona nawiązaniem dobrej relacji z klientem i zdobyciem jego zaufania. Sprzedawca dąży do tego, aby zrozumieć pragnienia i potrzeby klienta, i nigdy nie wywiera na nim presji. We wzajemnej relacji klient – sprzedawca większą rolę zawsze odgrywają wartości, a nie techniki sprzedaży. Liczą się prawda, szacunek i uczciwość. Negocjacje nigdy nie są manipulacją, stanowią natomiast strategię rozwiązywania problemów klienta. Zamknięcie sprzedaży jest wygraną zarówno klienta, jak i profesjonalnego sprzedawcy.

System Integrity Selling® zakłada przeprowadzenie dwudniowych szkoleń, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z zastosowaną w praktyce filozofią sprzedaży zorientowaną na potrzeby klienta. Nowo nabyte umiejętności są następnie utrwalane poprzez udział w ośmiu godzinnych warsztatach praktycznych, odbywających się w odstępach tygodniowych. Podczas warsztatów uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i biorą udział w „burzy mózgów”. Ostatni, opcjonalny etap szkolenia zakłada utrwalenie nabytych umiejętności podczas indywidualnych sesji treningowych z coachem.