• puno
  • integrity

Integrity Coaching®

Integrity Coaching ® to system szkolenia menadżerów, który wyposaża ich w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia służące poprawie wydajności i rozwojowi ich zespołów.

 

Zasady Integrity Coaching ®

Integrity Coaching ® opiera się na podstawowym przekonaniu, iż wartościowy coaching to:

  • Wspieranie ludzi w budowaniu ich własnej kariery oraz wzmacnianie zarówno zespołu jak i całej organizacji;
  • Identyfikowanie potencjału pracowników;
  • Pomaganie ludziom w ustalaniu celów a następnie w ich realizacji;
  • Wiara w ludzi, nawet jeśli sami w siebie nie wierzą;
  • Wyposażanie ludzi w umiejętności pomagające im w samorozwoju;
  • Szczera dbałość o to, aby inni odnieśli sukces, a także inwestowanie czasu i energii w promowanie tego sukcesu;
  • Pomoc innym w znalezieniu celu oraz wizji ich życia zawodowego i osobistego;

 

Linia czasu – Zmiana Zachowań

Oferujemy przeprowadzenie jednodniowego interaktywnego seminarium wprowadzającego, po którym nastąpi wstępna ocena.

Na bazie dokonanej oceny, przeprowadzony zostanie kurs wzmacniający, składający się z ośmiu cotygodniowych sesji trwających około półtorej godziny (całość możliwa jest do przeprowadzenia zarówno w ramach spotkania osobistego, jak i w wersji on line). Podczas sesji, zaprojektowanych na bazie wstępnej oceny, uczestnicy ćwiczyć będą zachowania coachingowe, raportować postępy i uczyć się w oparciu o doświadczenia własne oraz pozostałych uczestników.

Po odbyciu całości kursu, czyli po mniej więcej dziewięciu tygodniach, dokonana zostanie ponowna ocena. Na podstawie tej oceny, możliwe jest uzupełnienie oferty na dodatkowe sesje wzmacniające.