Rozwiązania dla klientów indydiwualnych

Ubezpieczenie Ochrony Stylu Życia

Życie często nas zaskakuje, niosąc ze sobą nie zawsze miłe niespodzianki, dlatego w Puno Consulting przygotowaliśmy dla naszych klientów unikalny produkt, który pozwoli utrzymać poziom i styl życia pomimo przeciwności losu. Jego innowacyjna formuła, spełniająca światowe standardy i jest adresowana dla osób, które nie chcą się dać życiu zaskoczyć w jakikolwiek sposób.
Ubezpieczenia Ochrony Stylu Życia (tzw. Ubezpieczenia typu Lifestyle Protection) pomaga ubezpieczonemu i jego rodzinie na trzy sposoby.
Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie poziomu życia rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub niezdolności do aktywności zawodowej Polisa zapewnia także e środki pozwalające na przyjęcie spadku lub przeprowadzenia koniecznych postępowań przed organami sądowymi.
Polisa daje możliwość systematycznego oszczędzania oraz gwarantuje uzgodniony z góry minimalny poziom zwrotu z inwestycji . Warunkiem koniecznym jest wypełnienie umowy zawartej na czas określony.
Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem są kwestie podatkowe. Wypłata jakichkolwiek kwot z tytułu niniejszego ubezpieczenia jest wolna od podatku, co pozwala na wykorzystanie całości zgromadzonych środków.
Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów naszej oferty prosimy o wypełnienie wniosku lub bezpośredni kontakt z nami .

Ubezpieczenia Ochrony Stylu życia

Ubezpieczenia Ochrony Stylu życia (tzw. Ubezpieczenia typu Lifestyle Protection) pomaga ubezpieczonemu i jego rodzinie na trzy sposoby.

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie poziomu życia rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub niezdolności do aktywności zawodowej Polisa zapewnia także e środki pozwalające na przyjście spadku lub przeprowadzenia koniecznych postępować przed organami sądowymi.

Polisa daje możliwości systematycznego oszczędzania oraz gwarantuje uzgodniony z góry minimalny poziom zwrotu z inwestycji . Warunkiem koniecznym jest wypełnienie umowy zawartej na czas określony.

Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem są kwestie  podatkowe. Wypłata jakichkolwiek kwot z tytułu niniejszego ubezpieczenia jest wolna od podatku, co pozwala na wykorzystanie całości zgromadzonych środków.

Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów naszej oferty prosimy o wypełnienie wniosku lub bezpośredni kontakt z nami .