Rozwiązania Dla biznesu

Dystrybucja oraz wsparcie sprzedaży Wyłączny przedstawiciel Integrity Solutions TM

Integrity Selling® jest kompleksowym programem szkoleń sprzedażowych, wywierającym pozytywny wpływ na pracowników sprzedaży, wspierającym zmianę ich zachowań.

System Integrity Selling® został wypracowany przez koncern Integrity Solutions, założony w 1968 roku przez Ron’a Willingham’a. Początkowo firma skupiła się na organizowaniu kursów zarządzania (czyli programach typu leadership). Od 1980 roku główny nacisk został przeniesiony na szkolenia wspomagające firmy w zwiększaniu efektywności sprzedaży – Integrity Selling®.W kolejnych latach do oferty wprowadzono również szkolenia skierowane na obsługę klienta. W 2016 i 2017 Integrity Solutions zostało mianowane do prestiżowej nagrody Top 20 Sales Training Companies (20 Wiodących Firm Szkolących Siły Sprzedaży), przyznawanej przez magazyn Selling Power. Integrity Solutions w liczbach to 3 000 000 przeszkolonych osób w ponad 130 krajach i ponad 35 000 licencjonowanych trenerów.W Polsce jedynym podmiotem certyfikowanym do realizacji szkoleń Integrity Selling® jest Spółka PUNO Consulting, a jedynym licencjonowanymi trenerami: dr Adam H. Pustelnik i Peter Steven Novak.

Filozofię Integrity Selling® idealnie wyraża twórca systemu, Ron Willingham, który tak pisze w publikacji Integrity Selling for the 21st Century: „Sukces sprzedaży to częściej kwestia tego, kim jesteśmy, a nie tego, co wiemy. Wiedza jest niezbędna, jednak trwały sukces odnoszą osoby kierujące się w życiu mocnymi wartościami i zasadami etycznymi”.

 

Oparty na wartościach i etyce system Integrity Selling® składa się z szeregu unikalnych rozwiązań. Należą do nich między innymi:

 • system sprzedaży zorientowany na potrzeby klienta;
 • identyfikowanie różnych Stylów Zachowań klienta;
 • system spotkań uzupełniających, prowadzonych przez 8 tygodni po zakończeniu seminarium i utrwalających nabytą wiedzę;
 • dynamiczne i interaktywne metody nauki, które oddziaływają na postawy, przekonania i umiejętności sprzedawców;
 • coaching dla menedżerów.

 

Szkolenia prowadzone w oparciu o te rozwiązania przynoszą wymierne, mierzalne korzyści, wśród których wymienić można przede wszystkim:

 • stałą, wysoką sprzedaż;
 • zwiększone zadowolenie z pracy własnej;
 • większą lojalność klientów;
 • zmniejszenie oporów sprzedawców dotyczących prowadzenia rozmów handlowych;
 • łatwość ustalania jasnych celów;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości.

Podstawowe wartości i zasady Integrity Selling® to głębokie przekonanie, że proces sprzedaży jest tak naprawdę wzajemną wymianą wartości. Sprzedaż powinna być poprzedzona nawiązaniem dobrej relacji z klientem i zdobyciem jego zaufania. Sprzedawca dąży do tego, aby zrozumieć pragnienia i potrzeby klienta, i nigdy nie wywiera na nim presji. We wzajemnej relacji klient – sprzedawca większą rolę zawsze odgrywają wartości, a nie techniki sprzedaży. Liczą się prawda, szacunek i uczciwość. Negocjacje nigdy nie są manipulacją, stanowią natomiast strategię rozwiązywania problemów klienta. Zamknięcie sprzedaży jest wygraną zarówno klienta, jak i profesjonalnego sprzedawcy.

 

System Integrity Selling® zakłada przeprowadzenie dwudniowych szkoleń, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z zastosowaną w praktyce filozofią sprzedaży zorientowaną na potrzeby klienta.

Nowo nabyte umiejętności są następnie utrwalane poprzez udział w ośmiu godzinnych warsztatach praktycznych, odbywających się w odstępach tygodniowych. Podczas warsztatów uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i biorą udział w „burzy mózgów”. Ostatni, opcjonalny etap kształcenia zakłada utrwalenie nabytych umiejętności podczas indywidualnych sesji treningowych z coachem.

 

Integrity Selling® jest systemem uniwersalnym, gotowym do zastosowania w niemal każdej branży. Do największych klientów w stanach Zjednoczonych zaliczają się firmy z takich branży, jak:

 • finanse i ubezpieczenia;
 • kancelarie prawne;
 • farmacja i ochrona zdrowia;
 • bankowość;
 • energetyka;
 • transport;
 • usługi;
 • przemysł.

Szkolenia liderów

Sesje 1 na 1, adresowane do osób na stanowiskach kierowniczych, których przedmiotem jest wzmocnienie umiejętności przywódczych, umiejętności budowania wiary we własne siły członków zespołu oraz wzrost ich efektywności, inspirowania zespołu do rozwiązywania problemów, a także wyznaczania jasnych, łatwych do osiągnięcia celów.

 

 

Szkolenia Sprzedawców

Wsparcie sprzedawców, pragnących rozwinąć umiejętności sprzedaży opartej na wartościach, wzmocnienie ich umiejętności prognozowania oraz zadawania właściwych pytań, które pomogą zbudować długoterminowe relacje z klientami. Szkolenie liderów Sesje 1 na 1, adresowane do osób na stanowiskach kierowniczych, których przedmiotem jest wzmocnienie umiejętności przywódczych, umiejętności budowania wiary we własne siły członków zespołu oraz wzrost ich efektywności, inspirowania zespołu do rozwiązywania problemów, a także wyznaczania jasnych, łatwych do osiągnięcia celów.

Obsługiwane branże

Umiejętności nabyte podczas szkolenia Integrity Selling® sś uniwersalne i mogą byś wykorzystane w każdej branży. Główni klienci amerykańscy korzystający z tych szkoleń działają w następujących obszarach:

Obsługiwane branże
Ubezpieczenia i finanse
Firmy farmaceutyczne i medyczne
Sektor usług
Budownictwo ciężkie
Towary/surowce
Transport
Bankowość
Prawo

Wymierne wyniki

Zawodowcy, którzy przeszli szkolenie Integrity Selling® potwierdzają:

Stabilna i wyższa sprzedaż
Zwiększenie satysfakcji z pracy
Wyższą lojalność klientów
Podwyższenie motywacji w
zespołach sprzedażowych
Większą jasność celów

Jak to działa

1

Uczestnicy biorą udział w dwudniowym szkoleniu, podczas którego przyswajaj główne zasady zachowań i technik sprzedażowych opartych na potrzebach klientów.

2

Nowo osiągnięte umiejętności zostają wzmocnione podczas ośmiu cotygodniowych warsztatów. Te dwugodzinne interaktywne sesje pozwalają uczestnikom czerpać z własnych doświadczeń, a podczas burzy mózgów wypracowywał najlepsze praktyki oraz idee.

3

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w sesjach 1 na 1, podczas których mogą dodatkowo rozwinąć nabyte umiejętności.